Autor: citenergo

Vzdelávací program „Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy“

Program pripravili odborníci česko-slovenského expertného konzorcia projektu Empower Climate v rámci programu European Climate Initiative. Program poskytne samosprávam príležitosť zvýšiť odborné kapacity zamestnancov v oblasti energeticko-klimatického plánovania a tým napomôcť zavedeniu funkčného systému energetického a klimatického manažmentu, prospešného pre správu mesta, obce a regiónu. CITENERGO je členom konzorcia a partnerom zo Slovenska.

Budúce smerovanie Dohovoru po roku 2020: Klimatická neutralita, spravodlivosť, inkluzívnosť

Kancelária Dohovoru v Bruseli v lete 2020 uskutočnila on-line prieskum, cieľom ktorého bolo nastoliť nové smerovanie Dohovoru v aktuálnom európskom politickom prostredí a v náročnej fáze obnovy po pandémii COVID-19.

Výsledky celoeurópskeho prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 460 respondentov z 23 krajín EÚ, umožňujú konštatovať, že iniciatíva Dohovoru v Európe ma budúcnosť, obzvlášť keď sa sústredí na nové výzvy, ktorým čelia mestá v súvislosti so zmenou klímy. Budúce smerovanie Dohovoru – Klimatická neutralita, spravodlivosť, inkluzívnosť.

Zistenia z prieskumu o budúcnosti Dohovoru primátorov, uskutočneného v prostredí slovenských samospráv – signatárov Dohovoru a členov Národnej platformy

Záverečne zistenia, vyplývajúce z odpovedí zástupcov slovenských samospráv, umožňujú konštatovať, že iniciatíva Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku na Slovensku ma budúcnosť, obzvlášť keď sa sústredí na nové výzvy, ktorým čelia mestá v súvislosti so zmenou klímy.

Empower Climate

CITENERGO sa zapojilo do projektu Empower Climate, ktorý získal finančnú podporu Ministerstva životného prostredia Nemeckej Spolkovej republiky v rámci programu Európskej iniciatívy na ochranu klímy – EUKI, financovaného prostredníctvom Agentúry pre medzinárodnú spoluprácu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Projekt EUCF

Nový európsky projekt EUCF (European City Facility), vedený medzinárodným konzorciom (Energy Cities, Climate Allience, FEDARENE, Enviros-E) poskytuje mestám praktické odborné znalosti a následne pre úspešných žiadateľov aj grantové financovanie až do výšky 60 000,- EUR na prípravu investičných plánov, zahŕňajúcich financovanie v oblasti energetickej efektívnosti a opatrení na zmenu klímy.

Projekt Hotmaps

Projekt HotMaps je jedným z príkladov zmysluplného využitia európskych peňazí s reálnym prínosom.
Projekt HotMaps je financovaný z programu HORIZON2020, sa začal v roku 2016 a vytvoril platformu, ktorá prehľadne a názorne ukazuje situáciu v jednotlivých mestách a regiónoch Európy, čo sa týka využitia energií v rôznych oblastiach. Platforma HotMaps je účinným nástrojom na využitie otvoreného zdroja dát pri plánovaní vykurovania a chladenia v mestách.

Európska zelená dohoda

Európska zelená dohoda predstavuje plán Európskej komisie na ekologickú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej budúcnosti. Celý svet vrátane Európy sa bude musieť vysporiadať s čoraz častejšími a náročnejšími výzvami v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Práve Európska zelená dohoda by mala predstavovať nástroj ako čeliť daným výzvam a premeniť ich na príležitosti.

Modernizačný fond

Modernizačný fond je novým podporným nástrojom zriadeným v zmysle článku 10d revidovanej smernice pre systém obchodovania EU ETS pre 4. obchodovateľné obdobie 2021-2030 na podporu investícií, ktoré navrhnú prijímajúce členské štáty, vrátane financovania malých investičných projektov, projektov na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch.

Webinár EUCF 23.06.2020

Dňa 23. júna 2020 sa uskutočnil prvý slovenský webinár projektu EUCF: Možnosť financovania prípravy investičného plánu pre Vaše mesto, ktorý zorganizovali ZZMO CITENERGO a ENVIROS, s.r.o. v spolupráci s Úniou miest Slovenska. Webinár bol určený pre odborných zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja, financovania, životného prostredia, klimatickému a energetickému manažmentu. Nový európsky […]

XV. Národná platforma Dohovoru primátorov a starostov 13.2.2020

Dňa 13. februára 2020 sa v Hoteli Devín v Bratislave uskutočnilo zasadnutie XV. Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike. Podujatie tradične zorganizovalo ZZMO CITENERGO a Únia miest Slovenska v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, európskou asociáciou Energy Cities a ďalšími odbornými partnermi. Stretnutie Národnej platformy bolo zamerané na podporu […]

XIV. Národná platforma Dohovoru primátorov 24.10.2019

Dňa 24. októbra 2019 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnilo XIV. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energii, ktoré už tradične zorganizovali ZZMO CITENERGO a ÚMS v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, európskou asociáciou Energy Cities a ďalšími odbornými partnermi. Záštitu nad podujatím prevzal Ladislav Miko, vedúci […]

XIII. Národná platforma Dohovoru primátorov, Bratislava 17.10.2018

Dňa 17. októbra 2018 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnilo XIII. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energii. Téma tohtoročného zasadnutia: Budovy ako dôležitý nástroj rozvoja miest a obcí – súčasné trendy a výzvy do budúcnosti z pohľadu kľúčových aktérov: štátnej správy, samosprávy a podnikateľského sektora. Podujatie pripravili Únia […]

XII. Národná platforma Dohovoru primátorov, Bratislava 24.10.2017

Dňa 24.10.2017 sa v Bratislave uskutočnilo XII. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov, organizované v rámci projektu Renewable Networking Platform, v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o energetike a klíme a s podporou európskej asociácie Energy Cities. Hlavnou témou stretnutia bolo zdieľanie kreatívnych nápadov, skúseností, úspešných aj neúspešných príbehov v oblasti využitia […]

XI. Národná platforma Dohovoru primátorov, Bratislava 19.10.2016

Dňa 19.10.2016 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnilo XI. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o energetike a klíme v spolupráci s asociáciou Energy Cities a s finančnou podporou projektu LADDER. S úvodným príhovorom vystúpil Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, ktorý vyzdvihol význam Dohovoru ako cestu k úspešnej energetickej […]

X. Národná platforma Dohovoru primátorov 10.11.2015

Program [PDF, 731 kB] Jana Cicmanová – Nový integrovaný Dohovor primátorov a starostov [PDF, 1,7 MB] Kvetoslava Šoltésová – Podpora cieľov Dohovoru primátorov a starostov na národnej úrovni [PDF, 548 kB] Zbigniew Michniowski – Príklady z praxe: mesto Bialsko-Biala [PDF, 39,4 MB] Melita Borić – Príklady z praxe: mesto Zagreb [PDF, 4,2 MB] Michael Sattler […]

IX. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Bratislava 18.6.2015

Dňa 18.6.2015 sa pod záštitou Iva Nesrovnala, primátora hl. m. SR Bratislava a prezidenta Únie miest Slovenska a Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo v Hudobnej sieni Zichyho paláca v Bratislave IX. stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov. V roku 2008 Európska komisia (EK) svojim rozhodnutím podporila miestne iniciatívy pri realizácii cieľov klimaticko-energetického […]

VIII. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Banská Bystrica 8.10.2014

Dňa 8.10.2014 sa pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu uskutočnilo v Zasadacej sieni Mestského zastupiteľstva na Mestskom úrade v Banskej Bystrici VIII. stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov ako súbežné podujatie s Medzinárodnou konferencie ENEF 2014. V roku 2008 Európska komisia (EK) svojim rozhodnutím podporila miestne iniciatívy pri realizácii cieľov klimaticko-energetického balíčka. […]

VII. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Bratislava 6.5.2014.

V rámci projektu WTD sa dňa 6.5.2014 v Bratislave, v priestoroch Zichyho paláca uskutočnilo siedme pracovné stretnutie Národnej platformy na podporu Dohovoru primátorov a starostov, programu Európskej komisie 3×20 do roku 2020 v oblasti energetiky a ochrany klímy. Ide o 20% zvýšenie energetickej efektívnosti, zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, najmä CO2 […]

VI. Narodna platforma Dohovoru primatorov , Bratislava 6.11.2013

Dňa 6.11.2013 sa v Bratislave, v priestoroch Zichyho paláca uskutočnilo šieste pracovné stretnutie Národnej platformy na podporu Dohovoru primátorov a starostov, programu Európskej komisie 3 x 20 do roku 2020 v oblasti energetiky a ochrany klímy. Ide o 20% zvýšenie energetickej efektívnosti, zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, najmä CO2 v synergii […]

V. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Pezinok, 14.-15.5.2013

V dňoch 14.5. – 15.5.2013 sa v priestoroch Mestského úradu Pezinku uskutočnilo piate pracovné stretnutie Národnej platformy na podporu Dohovoru primátorov a starostov, programu Európskej komisie 3 x 20 do roku 2020 v oblasti energetiky a ochrany klímy. Ide o 20% zvýšenie energetickej efektívnosti, zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, najmä CO2 […]

IV. Národna platforma Dohovoru primatorov, Banska Bystrica, 16.-17.10.2012

V dňoch 16.10. – 17.10.2012 sa v rámci medzinárodnej konferencie ENEF 2012 v Banskej Bystrici uskutočnilo štvrté pracovné stretnutie Národnej platformy na podporu Dohovoru primátorov a starostov, programu Európskej komisie 3 x 20 do roku 2020 v oblasti energetiky a ochrany klímy. Ide o 20% zvýšenie energetickej efektívnosti, zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií […]

III.Národná platforma Dohovoru primátorov 31.5.2012

V dňoch 31.5. – 1.6.2012 sa v rámci medzinárodného kongresu Forum Carpaticum v Starej Lesnej uskutočnilo tretie pracovné stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov EÚ. Dňa 31.5.2012, v predvečer spoločného stretnutia Národnej platformy sa uskutočnil interaktívny seminár pre miestne samosprávy, ktoré pristúpili k Dohovoru, resp. tie, ktoré plánujú pristúpiť a členov združenia CITENERGO s […]

II. Narodna platforma Dohovoru primatorov Bratislava 2.3.2012

Dňa 2.3.2012 sa v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave uskutočnilo v nadväznosti na zasadnutie Valného zhromaždenia CITENERGO druhé stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov EÚ. Dňa 1.3.2012, v predvečer spoločného stretnutia Národnej platformy sa uskutočnil neformálny interaktívny seminár pre miestne samosprávy, ktoré pristúpili k Dohovoru, resp. tie, ktoré plánujú pristúpiť a členov združenia CITENERGO […]

I.Narodna platforma Dohovoru primatorov 15.11.2011

V utorok 15.11.2011, v priestoroch hotela Holiday Inn, v Bratislave v čase od 8:00 do 11:40 hod, sa v rámci 4. celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou „Efektívna energia 2011“ uskutočnil národný seminár k projektu NET-CoM. Hlavným organizátorom bolo združenie CITENERGO. Seminár sa uskutočnil v spolupráci s asociáciou Energy-Cities a DG ENER v rámci grantovej podpory z programu „Inteligentná energia pre Európu“.       Na príprave a realizácii sa podieľali […]

Prejsť na začiatok