Autor: citenergo

Konferencia Dohovoru primátorov a starostov „Premena Zelenej dohody EÚ na miestne opatrenia“ – 15. marec 2024, Brusel, v rámci Belgického predsedníctva EÚ

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike oslavuje 15 rokov. 15-ročná celoeurópska kampaň vyvrcholí na vysokej úrovni konferenciou „Premena Európskej Zelenej dohody na miestne opatrenia“. Podujatie sa uskutoční 15. marca 2024 v Bruseli v rámci Belgického predsedníctva EÚ.

Dňa 23. novembra 2023 sa v priestoroch hotela Devín v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Podujatie organizovalo ZZMO CITENERGO v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, s podporou asociácie Energy Cities a s aktívnym zapojením ďalších partnerov: Energetické centrum Bratislava, Budovy pre budúcnosť a Únia miest Slovenska.

Investičné fórum Dohovoru primátorov a starostov – finančný trh energetickej efektívnosti – 25.októbra 2023, Brusel

Fórum od r.2018 organizujú Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku, Generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti klímy a Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) v spolupráci s iniciatívou Dohovoru primátorov a starostov – Európa.

Fórum európskej asociácie Energy Cities – 18. – 20. októbra, Modena

Výročné Fórum asociácie Energy Cities Grafting Cities  – kultivujeme našu spoločnú budúcnosť  poskytlo jedinečnou príležitosť na stretnutie členov a partnerov z celej Európy. Zástupcovia samospráv sa stretli na plenárnych zasadnutiach, interaktívnych workshopoch a diskusiách o klimaticko- energetickej transformácii a realizácii klimatických opatrení na miestnej úrovni. V závere konferencie bola schválená Modenská deklarácia, ktorá vytýčila päť kľúčových prvkov udržateľnej perspektívy do budúcnosti.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY „Šetri energiu!“

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY „Šetri energiu!“ prebehne 16. − 22. SEPTEMBRA a bude zahŕňať 5 kľúčových tém: verejná doprava, aktívna mobilita, minimalizácia závislosti od automobilov, riadenie mobility a riešenia infraštruktúry. V r. 2023 sa do celoeurópskej kampani zapojilo 25 miest a obci zo Slovenska. Medzi nimi aj členské mesta CITENERGO: Prešov a Vráble.

Na podporu využitia fotovoltických systémov vo verejnom sektore je z európskych zdrojov k dispozícii 5 miliónov €

O európske finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov môžu požiadať obce, mestá, VÚC, ale aj orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú schopné vyrobenú elektrinu používať na pokrytie svojej vlastnej spotreby. Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených 5 miliónov €, inštalácie je nutné zrealizovať do konca roka 2023.

Mestá v prvej línii energetickej krízy: Konferencia Dohovoru primátorov a starostov, Brusel, 30. 3. 2023

Tohtoročná konferencia Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v Bruseli bude zameraná na reakciu miest na energetickú krízu. Bude sa diskutovať o tom, ako mestá stoja na čele európskej energetickej transformácie, a ako sa toto úsilie môže stať dlhodobou stratégiou v súvislosti so zmenou klímy.

Dňa 24. novembra 2022 uskutočnila on-line diskusia Komunitné vlastníctvo a účasť verejnosti na efektívnom plánovaní mitigačných a adaptačných opatrení.

Dňa 24. novembra 2022 uskutočnila on-line diskusia Komunitné vlastníctvo a účasť verejnosti na efektívnom plánovaní mitigačných a adaptačných opatrení.  Podujatie organizovala kancelária Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v Bruseli v spolupráci s národnými partnermi.

XVI. Národná platforma Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike – 20.10.2022

Dňa 20. októbra 2022 sa v priestoroch hotela Devín v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike. Témami zasadnutia boli: Klimaticko-energetické plány (KEP) ako príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-energetickej krízy. Možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora.

Dňa 16. júna 2022 pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky Mesta Prešov, sa uskutočnil okrúhly stôl Klimaticko-energetické plány miest ako príspevok k riešeniu klimaticko-energetickej krízy, podporné schémy a finančné mechanizmy EUCF, GES, EU Mission.

Podujatie organizovalo ZZMO CITENERGO v spolupráci s Mestom Prešov a pri zapojení ďalších partnerov: Energetického centra Bratislava, ENVIROS, s.r.o., Únie miest Slovenska. Záverečné podujatie projektu Empower Climate bolo určené pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy.

ZZMO CITENERGO a české Združenie energetických manažérov miest a obcí (SEMMO) 26. mája organizovali v Brne česko-slovenský seminár Klimaticko-energetický manažment a posilnenie sieťovej spolupráce českých a slovenských miest pri príprave klimaticko-energetických plánov (KEP).

Podujatie bolo určené pre samosprávy, ktoré plánujú implementovať KEP alebo SECAP na svojom území a chceli by sa dozvedieť viac o tom, ako financovať požadovaný akčný plán v súvislosti s novými cieľmi Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike.

PODPORUJEME UKRAJINU

Združenie CITENERGO vyjadruje svoju podporu a solidaritu naším partnerom na Ukrajine – Asociácii energeticky efektívnych miest Ukrajiny, Ukrajine a jej obyvateľom, ktorí čelia bezprecedentnej agresii zo strany Ruskej federácie. CITENERGO a jej zakladajúca partnerská organizácia – Únia miest Slovenska, ich členské a spolupracujúce mesta sú pripravené podať pomocnú ruku a podporiť ukrajinské mestá a ich obyvateľov.

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike spustil novy program partnerského učenia na roky 2022 – 2023

Nový program ponúka mestám-signatárom (vrátane malých miest a vidieckych obci), koordinátorom a energetickým agentúram z celej Európy príležitosť zúčastniť sa na výmenách, ktorých cieľom je zvýšiť odborne kapacity zamerane na riešenie ich klimatických a energetických výziev.

Kremnica úspešne realizuje investície zamerané na rekonštrukciu mestských budov

Kremnica úspešne realizuje investície zamerané na rekonštrukciu mestských budov a kultúrnych pamiatok ako aj na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. V roku 2021 mesto preinvestovalo takmer 900 tisíc eur. Medzi najväčšie investičné akcie patrila rekonštrukcia budovy Knižnice Jána Kollára na Štefánikovom námestí a časť obnovy Zechenterovho domu.

Obnova Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne je príkladom prvej rekonštrukcie školskej budovy do energetickej triedy A0 na Slovensku.

Budova školy bola uvedená do prevádzky v roku v r.1970 a už trpela aj mnohými dobovými neduhmi, ktoré obmedzovali jej plnohodnotné využitie v súčasnosti. Cieľom obnovy bolo hlavne zníženie energetických strát a zlepšenie vnútorného prostredia stavby. Budova patriaca pred rekonštrukciou do kategórie E, v súčasnosti spadá medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie (A0).

Študijná cesta „Za príkladmi dobrej praxe“

V dňoch 22-26.11. 2021 v rámci projektu EMPOWER CLIMATE bola realizovaná študijná cesta do Nemecka „Za príkladmi dobrej praxe“, na ktorej sa zúčastnilo 17 účastníkov – zástupcov českých a slovenských miest. Hlavným cieľom študijnej cesty bolo ukázať najlepšie postupy nemeckej energetickej a klimatickej transformácie a udržateľného rozvoja, uplatňované v obciach a mestách podobnej veľkosti a kapacít aké sú v Česku a na Slovensku.

Budúce smerovanie Dohovoru po roku 2020: Klimatická neutralita, spravodlivosť, inkluzívnosť

Kancelária Dohovoru v Bruseli v lete 2020 uskutočnila on-line prieskum, cieľom ktorého bolo nastoliť nové smerovanie Dohovoru v aktuálnom európskom politickom prostredí a v náročnej fáze obnovy po pandémii COVID-19.

Výsledky celoeurópskeho prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 460 respondentov z 23 krajín EÚ, umožňujú konštatovať, že iniciatíva Dohovoru v Európe ma budúcnosť, obzvlášť keď sa sústredí na nové výzvy, ktorým čelia mestá v súvislosti so zmenou klímy. Budúce smerovanie Dohovoru – Klimatická neutralita, spravodlivosť, inkluzívnosť.

Empower Climate

CITENERGO sa zapojilo do projektu Empower Climate, ktorý získal finančnú podporu Ministerstva životného prostredia Nemeckej Spolkovej republiky v rámci programu Európskej iniciatívy na ochranu klímy – EUKI, financovaného prostredníctvom Agentúry pre medzinárodnú spoluprácu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Projekt EUCF

Nový európsky projekt EUCF (European City Facility), vedený medzinárodným konzorciom (Energy Cities, Climate Allience, FEDARENE, Enviros-E) poskytuje mestám praktické odborné znalosti a následne pre úspešných žiadateľov aj grantové financovanie až do výšky 60 000,- EUR na prípravu investičných plánov, zahŕňajúcich financovanie v oblasti energetickej efektívnosti a opatrení na zmenu klímy.

Projekt Hotmaps

Projekt HotMaps je jedným z príkladov zmysluplného využitia európskych peňazí s reálnym prínosom.
Projekt HotMaps je financovaný z programu HORIZON2020, sa začal v roku 2016 a vytvoril platformu, ktorá prehľadne a názorne ukazuje situáciu v jednotlivých mestách a regiónoch Európy, čo sa týka využitia energií v rôznych oblastiach. Platforma HotMaps je účinným nástrojom na využitie otvoreného zdroja dát pri plánovaní vykurovania a chladenia v mestách.

Prejsť na začiatok