Webinár EUCF 2.11.2021

Dňa 2. novembra 2021 sa uskutočnil spoločný česko-slovenský webinár projektu EUCF, 3.výzva, ktorý zorganizovali česká organizácia SEMMO a ENVIROS, s.r.o. v spolupráci s ZZMO CITENERGO. Na webinári sa zúčastnili zástupcovia slovenských a českých miest, ako aj zástupcovia regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja, financovania, životného prostredia, klimatickému a energetickému manažmentu.

Pre záujemcov o problematiku, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa webináru, ponúkame video-záznam z podujatia v českom jazyku  a tiež prezentáciu národného experta EUCF v slovenskom jazyku.
Webinár EUCF 2.11.2021
Prejsť na začiatok