Mesiac: február 2022

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike spustil novy program partnerského učenia na roky 2022 – 2023

Nový program ponúka mestám-signatárom (vrátane malých miest a vidieckych obci), koordinátorom a energetickým agentúram z celej Európy príležitosť zúčastniť sa na výmenách, ktorých cieľom je zvýšiť odborne kapacity zamerane na riešenie ich klimatických a energetických výziev.

Kremnica úspešne realizuje investície zamerané na rekonštrukciu mestských budov

Kremnica úspešne realizuje investície zamerané na rekonštrukciu mestských budov a kultúrnych pamiatok ako aj na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. V roku 2021 mesto preinvestovalo takmer 900 tisíc eur. Medzi najväčšie investičné akcie patrila rekonštrukcia budovy Knižnice Jána Kollára na Štefánikovom námestí a časť obnovy Zechenterovho domu.

Obnova Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne je príkladom prvej rekonštrukcie školskej budovy do energetickej triedy A0 na Slovensku.

Budova školy bola uvedená do prevádzky v roku v r.1970 a už trpela aj mnohými dobovými neduhmi, ktoré obmedzovali jej plnohodnotné využitie v súčasnosti. Cieľom obnovy bolo hlavne zníženie energetických strát a zlepšenie vnútorného prostredia stavby. Budova patriaca pred rekonštrukciou do kategórie E, v súčasnosti spadá medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie (A0).

Prejsť na začiatok