Aktuality

Verejné konzultácie ohľadom znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030

Európska komisia spustila 17. novembra dve verejné konzultácie, ktoré sa týkajú cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030. Konzultácie sa zameriavajú na Smernicu o energetickej účinnosti a Smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie. Revízia smerníc by mala byť zverejnená v júni 2021 a má reflektovať navýšenie cieľa pre zníženie emisií na 55%. Obe konzultácie budú otvorené pre odbornú verejnosť 12 týždňov.

Zistenia z prieskumu o budúcnosti Dohovoru primátorov, uskutočneného v prostredí slovenských samospráv – signatárov Dohovoru a členov Národnej platformy

Záverečne zistenia, vyplývajúce z odpovedí zástupcov slovenských samospráv, umožňujú konštatovať, že iniciatíva Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku na Slovensku ma budúcnosť, obzvlášť keď sa sústredí na nové výzvy, ktorým čelia mestá v súvislosti so zmenou klímy.

Výzva pre miestne a regionálne samosprávy: Pomôžte nám formovať budúcnosť Dohovoru primátorov a starostov v EÚ!

Dohovor primátorov a starostov, zahájený v roku 2008 Európskou komisiou, aj v tomto náročnom období, ktoré ovplyvňuje pandémia COVID-19, má schopnosť ďalšieho rozvoja s cieľom poskytovať podporu a posilňovať orgány miestnej a regionálnej samosprávy pri prechode na čistú energiu a klimatickú neutralitu v nadväznosti na nedávno prijatú Európsku zelenú dohodu.
Kancelária Dohovoru zahájila prieskum, cieľom ktorého je zistiť názory samospráv na budúcnosť iniciatívy. Zapojte sa do 15.9.2020 do prieskumu a pomôžte formovať budúcnosť Dohovoru primátorov a starostov v EÚ.

Európska zelená dohoda

Európska zelená dohoda predstavuje plán Európskej komisie na ekologickú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej budúcnosti. Celý svet vrátane Európy sa bude musieť vysporiadať s čoraz častejšími a náročnejšími výzvami v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Práve Európska zelená dohoda by mala predstavovať nástroj ako čeliť daným výzvam a premeniť ich na príležitosti.

Modernizačný fond

Modernizačný fond je novým podporným nástrojom zriadeným v zmysle článku 10d revidovanej smernice pre systém obchodovania EU ETS pre 4. obchodovateľné obdobie 2021-2030 na podporu investícií, ktoré navrhnú prijímajúce členské štáty, vrátane financovania malých investičných projektov, projektov na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch.

Prejsť na začiatok