Aktuality

Dohovor primátorov a COP26 v Glasgowe

Kancelária Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike so sídlom v Bruseli 7. októbra 2021 realizovala on-line Ceremoniál Dohovoru a vyzdvihla ambície hnutia do roku 2050: konať spoločne smerom k spravodlivejšej a klimaticky neutrálnejšej Európe. Zástupcovia európskych inštitúcií a primátori miest si prediskutovali ďalšiu stratégiu hnutia v súvislosti s COP26 v Glasgowe.

Ceremoniál CoM

Kancelária Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike so sídlom v Bruseli pripravuje on-line Ceremoniál 7. októbra 2021. Tohtoročný Ceremoniál vyzdvihne ambície hnutia do roku 2050: konať spoločne smerom k spravodlivejšej a klimaticky neutrálnejšej Európe. Zástupcovia Európskej komisie, európskych inštitúcií a primátori európskych miest si vymenia názory: ako sa zapojiť a pracovať na ceste k  COP26 v Glasgowe. Ďalšiu podporu iniciatíve Dohovoru vyjadrila vo svojom liste predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Vzdelávací program „Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy“

Program pripravili odborníci česko-slovenského expertného konzorcia projektu Empower Climate v rámci programu European Climate Initiative. Program poskytne samosprávam príležitosť zvýšiť odborné kapacity zamestnancov v oblasti energeticko-klimatického plánovania a tým napomôcť zavedeniu funkčného systému energetického a klimatického manažmentu, prospešného pre správu mesta, obce a regiónu. CITENERGO je členom konzorcia a partnerom zo Slovenska.

Zistenia z prieskumu o budúcnosti Dohovoru primátorov, uskutočneného v prostredí slovenských samospráv – signatárov Dohovoru a členov Národnej platformy

Záverečne zistenia, vyplývajúce z odpovedí zástupcov slovenských samospráv, umožňujú konštatovať, že iniciatíva Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku na Slovensku ma budúcnosť, obzvlášť keď sa sústredí na nové výzvy, ktorým čelia mestá v súvislosti so zmenou klímy.

Prejsť na začiatok