Empower Climate

Cieľom projektu Empower Climate je podporiť v mestách na Slovensku a v Česku zavedenie systému energetického a klimatického manažmentu prospešného pre správu mesta.

Projekt sa zameriava na zlepšenie správy majetku mesta smerom k zníženiu CO2, zavedenie inteligentných systémov, zníženie spotreby energie v budovách a na realizáciu opatrení na zmenu klímy.

Obdobie realizácie projektu: 07/2020 – 06/2022

Partneri: 

 • PORSENNA o.p.s.
 • SEMMO, Sdružení energetických manažerů měst a obcí
 • CITENERGO, Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť
 • IKEM, Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität

Hlavné aktivity:

 • príprava a realizácia vzdelávacieho programu pre mestských manažérov v Českej republike a na Slovensku
 • podpora sieťovej spolupráce (CEMN – Climate and Energy Management Network)
 • podpora zavedenia funkčného klimatického a energetického manažmentu v 3 mestách na Slovensku a v 3 mestách v Česku.

Vzdelávací program “Klimaticko-energetický manažment”

Dôraz na aktuálnosť a prax

Hlavným zámerom vzdelávacieho programu je odovzdať praktické informácie: rady a typy o klimaticko-energetických opatreniach a o plánovaní a spôsobe zavedenia klimaticko-energetického manažmentu. Cieľom je poskytnúť ucelený základ informácií, ktorý potrebujú mestskí manažéri vo svojej každodennej praxi.

Súčasťou školenia budú príklady dobrej praxe doplnené aktuálnou legislatívou, porovnaním nemeckých, českých a slovenských prístupov a praktickými aspektmi využitia nových dotácií v plánovacom období 2021 – 2030.

Prepojenie SECAP a povinnosti spracovania energetického auditu

Východiskom pre školenie je metodika SECAP a niektoré princípy klimatického manažmentu,  implementovaného v nemeckých mestách (“klimaschutz management”). Školenia sa budú zameriavať aj na povinnosť spracovania energetického auditu pre nadchádzajúce obdobie. Účastníci tiež získajú praktické návody ako si pripraviť zjednodušenú podobu SECAP pre potreby mesta a signatárov Dohovoru.

Účastníci seminárov budú mať k dispozícii vzorové dokumenty a študijné podklady, spracované ako elektronická publikácia (“e-book”).

Rozsah školení je 40 hodín.

Témy vzdelávacích seminárov – príklady:

 • Ako implementovať klimaticko-energetický manažment. Príprava klimaticko-energetického plánu na úrovni mesta pomocou metodiky SECAP
 • Moderné technológie pre energetický manažment (vrátane MaR, informačné systémy budov a inteligentné budovy)
 • Prehľad podporných schém pre energetické úspory, energetické zdroje, adaptáciu na klimatickú zmenu
 • Verejné osvetlenie, fotovoltaické systémy, obnova verejných budov, stavebné opatrenia, technológie a obnoviteľné zdroje
 • Adaptačné a mitigačné opatrenia a ich synergie. Zelená infraštruktúra, vegetačné strechy a steny. Vyhodnotenie zraniteľnosti územia na dôsledky zmeny klímy

Realizácia školení : jún – december 2021


Projekt je podporovaný z European Climate Initiative (EUKI): www.euki.de

”This project is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.’

Empower Climate
Prejsť na začiatok