Mesiac: jún 2023

Fórum európskej asociácie Energy Cities – 18. – 20. októbra, Modena

Výročné Fórum asociácie Energy Cities Grafting Cities  – kultivujeme našu spoločnú budúcnosť  poskytlo jedinečnou príležitosť na stretnutie členov a partnerov z celej Európy. Zástupcovia samospráv sa stretli na plenárnych zasadnutiach, interaktívnych workshopoch a diskusiách o klimaticko- energetickej transformácii a realizácii klimatických opatrení na miestnej úrovni. V závere konferencie bola schválená Modenská deklarácia, ktorá vytýčila päť kľúčových prvkov udržateľnej perspektívy do budúcnosti.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY „Šetri energiu!“

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY „Šetri energiu!“ prebehne 16. − 22. SEPTEMBRA a bude zahŕňať 5 kľúčových tém: verejná doprava, aktívna mobilita, minimalizácia závislosti od automobilov, riadenie mobility a riešenia infraštruktúry. V r. 2023 sa do celoeurópskej kampani zapojilo 25 miest a obci zo Slovenska. Medzi nimi aj členské mesta CITENERGO: Prešov a Vráble.

Prejsť na začiatok