Dohovor primátorov

Základné informácie

Dohovor primátorov a starostov, zahájený v roku 2008 Európskou komisiou, je najväčšia iniciatíva „zdola nahor“ v oblasti klímy a energetiky. Predstavuje jedinečné hnutie miest a regiónov, ktorému sa podarilo mobilizovať viac ako 10.000 subjektov miestnej a regionálnej samosprávy z viac ako 60 krajín. Signatári Dohovoru využívajú technickú a metodologickú podporu špecializovaných úradov, aby vypracovali akčné plány a nasmerovali investície do opatrení smerujúcich k posilneniu energetickej účinností a zmierneniu dopadov klimatických zmien na svojom území.

VIZIA:

Signatári Dohovoru schválili spoločnú víziu do roku 2050: urýchliť dekarbonizácií svojich území, posliniť ich odolnosť voči dopadom zmeny klímy a umožniť svojim občanom prístup k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej energii.

Na Slovensku podpornou štruktúrou pre Dohovor Primátorov od roku 2011 je Únia miest Slovenska na základe zmluvy s Európskou komisiou, DG ENER. Túto úlohu realizuje v spolupráci so ZZMO CITENERGO a s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli.

Odkazy

Prejsť na začiatok