Investičné fórum Dohovoru primátorov a starostov – finančný trh energetickej efektívnosti – 25.októbra 2023, Brusel

Fórum od r.2018 organizujú Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku, Generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti klímy a Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) v spolupráci s iniciatívou Dohovoru primátorov a starostov – Európa.

Investičné fórum Dohovoru primátorov a starostov – Energy Efficiency Finance Market Place je každoročná konferencia, ktorú organizujú významné európske inštitúcie v spolupráci s iniciatívou Dohovoru primátorov a starostov. Cieľom podujatia je predstaviť úspešné projekty v oblasti financovania energetickej účinnosti, adaptácie na zmenu klímy a inovatívneho energetického plánovania. Na konferencii sa stretávajú mestá, finančné inštitúcie a ďalší aktéri, aby si vymenili osvedčené postupy a úspešné riešenia spoločných výziev. Tohtoročná konferencia sa bude konať v Bruseli v hoteli Marriott Grand Place.

Registrácia a podrobný program: https://2023.comif-eefmp.eu

Investičné fórum Dohovoru primátorov a starostov – finančný trh energetickej efektívnosti – 25.októbra 2023, Brusel
Prejsť na začiatok