Mesiac: december 2021

Študijná cesta „Za príkladmi dobrej praxe“

V dňoch 22-26.11. 2021 v rámci projektu EMPOWER CLIMATE bola realizovaná študijná cesta do Nemecka „Za príkladmi dobrej praxe“, na ktorej sa zúčastnilo 17 účastníkov – zástupcov českých a slovenských miest. Hlavným cieľom študijnej cesty bolo ukázať najlepšie postupy nemeckej energetickej a klimatickej transformácie a udržateľného rozvoja, uplatňované v obciach a mestách podobnej veľkosti a kapacít aké sú v Česku a na Slovensku.

Prejsť na začiatok