Nezaradené

Webinár EUCF 27.04.2021

Dňa 27. apríla 2021 sa uskutočnil druhý slovenský webinár projektu EUCF: „Investičné plány miest – financovanie a príležitosti“, ktorý zorganizovali ZZMO CITENERGO a ENVIROS, s.r.o. v spolupráci s platformou Budovy pre budúcnosť a Úniou miest Slovenska. Webinár bol určený pre odborných zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja, financovania, životného prostredia, klimatickému a energetickému […]

Budúce smerovanie Dohovoru po roku 2020: Klimatická neutralita, spravodlivosť, inkluzívnosť

Kancelária Dohovoru v Bruseli v lete 2020 uskutočnila on-line prieskum, cieľom ktorého bolo nastoliť nové smerovanie Dohovoru v aktuálnom európskom politickom prostredí a v náročnej fáze obnovy po pandémii COVID-19.

Výsledky celoeurópskeho prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 460 respondentov z 23 krajín EÚ, umožňujú konštatovať, že iniciatíva Dohovoru v Európe ma budúcnosť, obzvlášť keď sa sústredí na nové výzvy, ktorým čelia mestá v súvislosti so zmenou klímy. Budúce smerovanie Dohovoru – Klimatická neutralita, spravodlivosť, inkluzívnosť.

Webinár EUCF 23.06.2020

Dňa 23. júna 2020 sa uskutočnil prvý slovenský webinár projektu EUCF: Možnosť financovania prípravy investičného plánu pre Vaše mesto, ktorý zorganizovali ZZMO CITENERGO a ENVIROS, s.r.o. v spolupráci s Úniou miest Slovenska. Webinár bol určený pre odborných zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja, financovania, životného prostredia, klimatickému a energetickému manažmentu. Nový európsky […]

Prejsť na začiatok