Webinár EUCF 27.04.2021

Dňa 27. apríla 2021 sa uskutočnil druhý slovenský webinár projektu EUCF: „Investičné plány miest – financovanie a príležitosti“, ktorý zorganizovali ZZMO CITENERGO a ENVIROS, s.r.o. v spolupráci s platformou Budovy pre budúcnosť a Úniou miest Slovenska. Webinár bol určený pre odborných zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja, financovania, životného prostredia, klimatickému a energetickému manažmentu.

Webinár poskytol  informácie o plánovanej podpore investičných zámerov miest v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ako aj o možnostiach získať financovanie v rámci súťaži EUCF o víťazné investičné plány miest, zahŕňajúce opatrenia v oblasti energetického a klimatického manažmentu.

Pre záujemcov o problematiku, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa webináru, ponúkame video-záznam:

Online záznam je zverejnený na webe CITENERGO, video je možne prehrávať v programe VLC Media player.

Webinár EUCF 27.04.2021
Prejsť na začiatok