Aktuality

 • Dohovor primátorov a COP26 v Glasgowe

  Kancelária Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike so sídlom v Bruseli 7. októbra 2021 realizovala on-line Ceremoniál Dohovoru a vyzdvihla ambície hnutia do roku 2050: konať spoločne smerom k spravodlivejšej a klimaticky neutrálnejšej Európe. Zástupcovia európskych inštitúcií a primátori miest si prediskutovali ďalšiu stratégiu hnutia v súvislosti s COP26 v Glasgowe.


 • Ceremoniál CoM

  Kancelária Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike so sídlom v Bruseli pripravuje on-line Ceremoniál 7. októbra 2021. Tohtoročný Ceremoniál vyzdvihne ambície hnutia do roku 2050: konať spoločne smerom k spravodlivejšej a klimaticky neutrálnejšej Európe. Zástupcovia Európskej komisie, európskych inštitúcií a primátori európskych miest si vymenia názory: ako sa zapojiť a pracovať na ceste k  COP26 v Glasgowe. Ďalšiu podporu iniciatíve Dohovoru vyjadrila vo svojom liste predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.


 • Vzdelávací program „Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy“

  Program pripravili odborníci česko-slovenského expertného konzorcia projektu Empower Climate v rámci programu European Climate Initiative. Program poskytne samosprávam príležitosť zvýšiť odborné kapacity zamestnancov v oblasti energeticko-klimatického plánovania a tým napomôcť zavedeniu funkčného systému energetického a klimatického manažmentu, prospešného pre správu mesta, obce a regiónu. CITENERGO je členom konzorcia a partnerom zo Slovenska.


 • Dohovor primátorov pre klímu a energetiku posilni svoju pozíciu vo Európskom výbore regiónov

  Vybor regiónov zriadil politickú radu a 2. komoru Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku, ktorá podporí dialóg medzi Európskym spoločenstvom signatárov a inštitúciami EÚ. V rámci novej komory za jedného z ambasádorov Dohovoru bol vymenovaný predseda BSK Juraj Droba.


 • Zistenia z prieskumu o budúcnosti Dohovoru primátorov, uskutočneného v prostredí slovenských samospráv – signatárov Dohovoru a členov Národnej platformy

  Záverečne zistenia, vyplývajúce z odpovedí zástupcov slovenských samospráv, umožňujú konštatovať, že iniciatíva Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku na Slovensku ma budúcnosť, obzvlášť keď sa sústredí na nové výzvy, ktorým čelia mestá v súvislosti so zmenou klímy.


 • Európska zelená dohoda

  Európska zelená dohoda predstavuje plán Európskej komisie na ekologickú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej budúcnosti. Celý svet vrátane Európy sa bude musieť vysporiadať s čoraz častejšími a náročnejšími výzvami v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Práve Európska zelená dohoda by mala predstavovať nástroj ako čeliť daným výzvam a premeniť ich na príležitosti.


 • Modernizačný fond

  Modernizačný fond je novým podporným nástrojom zriadeným v zmysle článku 10d revidovanej smernice pre systém obchodovania EU ETS pre 4. obchodovateľné obdobie 2021-2030 na podporu investícií, ktoré navrhnú prijímajúce členské štáty, vrátane financovania malých investičných projektov, projektov na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch.

Prejsť na začiatok