EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY „Šetri energiu!“

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY „Šetri energiu!“ sa uskutoční 16. − 22. SEPTEMBRA a bude zahŕňať 5 kľúčových tém: verejná doprava, aktívna mobilita, minimalizácia závislosti od automobilov, riadenie mobility a riešenia infraštruktúry.

Zníženie spotreby energie je v súlade s celkovými cieľmi EURÓPSKEHO TÝŽDŇA  MOBILITY zameraného na podporu udržateľnej mobility, podporu aktívnej dopravy a vytváranie miest vhodných pre život.Prečo je dôležité šetriť energiou pre mestskú mobilitu?

  • Energetická chudoba a chudoba v oblasti mobility narastajú z dôvodu vyšších nákladov pre obyvateľov a inštitúcie
  • Prevádzka verejnej dopravy predstavuje pre mestské rozpočty vysoké výdavky
  • Po ruskej invázii na Ukrajinu je nevyhnutné znížiť našu závislosť od ruskej ropy a prejsť na udržateľné zdroje energie
  • Klimatická kríza je stále aktuálna a do roku 2050 potrebujeme, aby Európa bola bez emisií uhlíka

V r. 2023 sa do Európskeho týždňa udržateľnej mobility zapojilo 25 miest a obci zo Slovenska. Medzi nimi aj členské mesta CITENERGO: Prešov a Vráble.

Odporúčania pre mesta k téme „Šetri energiu!“ sú zapracovane v stručných príručkách dostupných aj v slovenskom jazyku: https://mobilityweek.eu/campaign-resources/

Mgr. Natália Šovkopljas
projektová manažérka CITENERGO

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY „Šetri energiu!“
Prejsť na začiatok