Rok: 2023

Dňa 23. novembra 2023 sa v priestoroch hotela Devín v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Podujatie organizovalo ZZMO CITENERGO v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, s podporou asociácie Energy Cities a s aktívnym zapojením ďalších partnerov: Energetické centrum Bratislava, Budovy pre budúcnosť a Únia miest Slovenska.

Investičné fórum Dohovoru primátorov a starostov – finančný trh energetickej efektívnosti – 25.októbra 2023, Brusel

Fórum od r.2018 organizujú Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku, Generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti klímy a Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) v spolupráci s iniciatívou Dohovoru primátorov a starostov – Európa.

Fórum európskej asociácie Energy Cities – 18. – 20. októbra, Modena

Výročné Fórum asociácie Energy Cities Grafting Cities  – kultivujeme našu spoločnú budúcnosť  poskytlo jedinečnou príležitosť na stretnutie členov a partnerov z celej Európy. Zástupcovia samospráv sa stretli na plenárnych zasadnutiach, interaktívnych workshopoch a diskusiách o klimaticko- energetickej transformácii a realizácii klimatických opatrení na miestnej úrovni. V závere konferencie bola schválená Modenská deklarácia, ktorá vytýčila päť kľúčových prvkov udržateľnej perspektívy do budúcnosti.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY „Šetri energiu!“

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY „Šetri energiu!“ prebehne 16. − 22. SEPTEMBRA a bude zahŕňať 5 kľúčových tém: verejná doprava, aktívna mobilita, minimalizácia závislosti od automobilov, riadenie mobility a riešenia infraštruktúry. V r. 2023 sa do celoeurópskej kampani zapojilo 25 miest a obci zo Slovenska. Medzi nimi aj členské mesta CITENERGO: Prešov a Vráble.

Na podporu využitia fotovoltických systémov vo verejnom sektore je z európskych zdrojov k dispozícii 5 miliónov €

O európske finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov môžu požiadať obce, mestá, VÚC, ale aj orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú schopné vyrobenú elektrinu používať na pokrytie svojej vlastnej spotreby. Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených 5 miliónov €, inštalácie je nutné zrealizovať do konca roka 2023.

Mestá v prvej línii energetickej krízy: Konferencia Dohovoru primátorov a starostov, Brusel, 30. 3. 2023

Tohtoročná konferencia Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v Bruseli bude zameraná na reakciu miest na energetickú krízu. Bude sa diskutovať o tom, ako mestá stoja na čele európskej energetickej transformácie, a ako sa toto úsilie môže stať dlhodobou stratégiou v súvislosti so zmenou klímy.

Prejsť na začiatok