Na podporu využitia fotovoltických systémov vo verejnom sektore je z európskych zdrojov k dispozícii 5 miliónov €

O európske finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov môžu požiadať obce, mestá, VÚC, ale aj orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú schopné vyrobenú elektrinu používať na pokrytie svojej vlastnej spotreby. Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených 5 miliónov €, inštalácie je nutné zrealizovať do konca roka 2023.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor vyhlásila SIEA 7. februára 2023. Obce, mestá, VÚC a verejnoprávne inštitúcie môžu získať podporu do výšky 95 % oprávnených nákladov.

Viac informácie k vyzveZáznam z informačného semináru nájdete na webe SIEA

Na podporu využitia fotovoltických systémov vo verejnom sektore je z európskych zdrojov k dispozícii 5 miliónov €
Prejsť na začiatok