Mesiac: október 2018

XIII. Národná platforma Dohovoru primátorov, Bratislava 17.10.2018

Dňa 17. októbra 2018 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnilo XIII. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energii. Téma tohtoročného zasadnutia: Budovy ako dôležitý nástroj rozvoja miest a obcí – súčasné trendy a výzvy do budúcnosti z pohľadu kľúčových aktérov: štátnej správy, samosprávy a podnikateľského sektora. Podujatie pripravili Únia […]

Prejsť na začiatok