Mesiac: august 2020

Empower Climate

CITENERGO sa zapojilo do projektu Empower Climate, ktorý získal finančnú podporu Ministerstva životného prostredia Nemeckej Spolkovej republiky v rámci programu Európskej iniciatívy na ochranu klímy – EUKI, financovaného prostredníctvom Agentúry pre medzinárodnú spoluprácu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Výzva pre miestne a regionálne samosprávy: Pomôžte nám formovať budúcnosť Dohovoru primátorov a starostov v EÚ!

Dohovor primátorov a starostov, zahájený v roku 2008 Európskou komisiou, aj v tomto náročnom období, ktoré ovplyvňuje pandémia COVID-19, má schopnosť ďalšieho rozvoja s cieľom poskytovať podporu a posilňovať orgány miestnej a regionálnej samosprávy pri prechode na čistú energiu a klimatickú neutralitu v nadväznosti na nedávno prijatú Európsku zelenú dohodu.
Kancelária Dohovoru zahájila prieskum, cieľom ktorého je zistiť názory samospráv na budúcnosť iniciatívy. Zapojte sa do 15.9.2020 do prieskumu a pomôžte formovať budúcnosť Dohovoru primátorov a starostov v EÚ.

Projekt EUCF

Nový európsky projekt EUCF (European City Facility), vedený medzinárodným konzorciom (Energy Cities, Climate Allience, FEDARENE, Enviros-E) poskytuje mestám praktické odborné znalosti a následne pre úspešných žiadateľov aj grantové financovanie až do výšky 60 000,- EUR na prípravu investičných plánov, zahŕňajúcich financovanie v oblasti energetickej efektívnosti a opatrení na zmenu klímy.

Projekt Hotmaps

Projekt HotMaps je jedným z príkladov zmysluplného využitia európskych peňazí s reálnym prínosom.
Projekt HotMaps je financovaný z programu HORIZON2020, sa začal v roku 2016 a vytvoril platformu, ktorá prehľadne a názorne ukazuje situáciu v jednotlivých mestách a regiónoch Európy, čo sa týka využitia energií v rôznych oblastiach. Platforma HotMaps je účinným nástrojom na využitie otvoreného zdroja dát pri plánovaní vykurovania a chladenia v mestách.

Európska zelená dohoda

Európska zelená dohoda predstavuje plán Európskej komisie na ekologickú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej budúcnosti. Celý svet vrátane Európy sa bude musieť vysporiadať s čoraz častejšími a náročnejšími výzvami v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Práve Európska zelená dohoda by mala predstavovať nástroj ako čeliť daným výzvam a premeniť ich na príležitosti.

Prejsť na začiatok