Projekt EUCF

Nový európsky projekt EUCF (European City Facility), vedený medzinárodným konzorciom (Energy Cities, Climate Allience, FEDARENE, Enviros-E) poskytuje mestám praktické odborné znalosti a následne pre úspešných žiadateľov aj grantové financovanie až do výšky 60 000,- EUR na prípravu investičných plánov, zahŕňajúcich financovanie v oblasti energetickej efektívnosti a opatrení na zmenu klímy.

Združenie CITENERGO participuje na úlohách projektu a organizuje v spolupráci s národnom expertom projektu ENVIROS webináre a informačné stretnutia pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy a členov Národnej platformy Dohovoru primátorov. Počas informačných seminárov a webinárov majú mestá možnosť odkomunikovať a doladiť návrhy investičných plánov s odborníkmi.

Ponuka zapojiť sa do prípravy investičných plánov cez projekt EUCF a získať na to finančnú podporu, je pre mestá dôležitá viac ako inokedy, nakoľko môže výrazne prispieť k revitalizácii a naštartovaniu ekonomiky po kríze spôsobenej COVID-19.

Odkazy

Projekt EUCF
Prejsť na začiatok