Projekt Hotmaps

Členské štáty EÚ musia do konca roka 2020 vypracovať aktualizáciu komplexného hodnotenia účinnosti vykurovania a chladenia podľa článku 14 Smernice EU o energetickej účinnosti. HotMaps databázy a toolbox môžu byť účinným nástrojom pri vypracovaní týchto analýz.
Praktický návod bol predstavený na stretnutí v Záhrebe v októbri 2019

Vysvetlenie využitia Platformy HotMaps

Zobraziť sa na nej dá naozaj veľa. Vľavo hore si viete zapnúť vrstvy, kde nájdete niekoľko základných tém:

 • Budovy (tepelná potreba, objemy, obytné a ostatné budovy…)
 • Priemysel (emisie, odpadové teplo…)
 • Obyvateľstvo
 • Potenciál obnoviteľných zdrojov
 • Klimatické pomery (priemerná teplota,, počet dní vhodných na vykurovanie a chladenie,solárny príkon, priemerná rýchlosť vetra)
 • Emisie CO2 pri výrobe elektriny

Okrem grafického znázornenia sa dajú zapnúť aj grafy a číselné údaje, takže pre vami vybrané územie viete získať zaujímavé informácie.

 • NUTS 0 – úroveň štátu
 • NUTS 1 – pre Slovensko to isté, pre niektoré veľké krajiny je tu už rozdelenie na regióny
 • NUTS 2 – pre Slovensko ako staré delenie na 3 kraje a Bratislavu
 • NUTS 3 – pre Slovensko VUCky
 • LAU 2 – chcelo by sa povedať katastrálne územia, ale nie je to úplne presné
 • Hectare – vlastná voľba územia: kruh, štvorec, polygon vlastného tvaru a rozlohy

Jednotlivé príručky a študijne materiály sú dostupne na webe projektu

Ďalšie užitočne publikácie pre mesta
Projekt Hotmaps
Prejsť na začiatok