Mesiac: máj 2014

VII. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Bratislava 6.5.2014.

V rámci projektu WTD sa dňa 6.5.2014 v Bratislave, v priestoroch Zichyho paláca uskutočnilo siedme pracovné stretnutie Národnej platformy na podporu Dohovoru primátorov a starostov, programu Európskej komisie 3×20 do roku 2020 v oblasti energetiky a ochrany klímy. Ide o 20% zvýšenie energetickej efektívnosti, zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, najmä CO2 […]

Prejsť na začiatok