Webinár EUCF 23.06.2020

Dňa 23. júna 2020 sa uskutočnil prvý slovenský webinár projektu EUCF: Možnosť financovania prípravy investičného plánu pre Vaše mesto, ktorý zorganizovali ZZMO CITENERGO a ENVIROS, s.r.o. v spolupráci s Úniou miest Slovenska. Webinár bol určený pre odborných zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja, financovania, životného prostredia, klimatickému a energetickému manažmentu.

Nový európsky projekt EUCF (European City Facility), vedený medzinárodným konzorciom (Energy Cities, Climate Allience, FEDARENE, Enviros-E) poskytuje mestám praktické odborné znalosti a následne pre úspešných žiadateľov aj grantové financovanie až do výšky 60 000,- EUR na prípravu investičných plánov, zahŕňajúcich financovanie v oblasti energetickej efektívnosti a opatrení na zmenu klímy.

Združenie CITENERGO ako sieťová organizácia miest a obcí participuje na úlohách projektu a organizuje v spolupráci s ENVIROS s.r.o. webináre a informačné stretnutia pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy a členov Národnej platformy Dohovoru primátorov. Počas informačných seminárov a webinárov majú mestá možnosť odkomunikovať a doladiť návrhy investičných plánov s odborníkmi.

Ponuka zapojiť sa do prípravy investičných plánov cez projekt EUCF a získať na to finančnú podporu, je pre mestá dôležitá viac ako inokedy, nakoľko môže výrazne prispieť k revitalizácii a naštartovaniu ekonomiky po kríze spôsobenej COVID-19.

Pre záujemcov o problematiku, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa webináru, ponúkame video-záznam a prezentácie:

Online záznam je zverejnený na webe CITENERGO, video je možne prehrávať v programe VLC Media player.

Webinár EUCF 23.06.2020
Prejsť na začiatok