Fórum európskej asociácie Energy Cities – 18. – 20. októbra, Modena

Výročné Fórum európskej asociácie Energy Cities sa uskutočnilo 18. – 20. októbra v meste Modena (Taliansko). Na príprave a realizácii programu „Grafting Cities  – kultivujeme našu spoločnú budúcnosť“ Energy Cities spolupracovalo s Agentúrou pre energetiku a trvalo udržateľný rozvoj – AESS, Climate Alliance a mestom Modena.

Fórum poskytol jedinečnú príležitosť na stretnutie členských miest a ich združení z takmer 40 krajín Európy. Zástupcovia samospráv sa stretli na plenárnych zasadnutiach, interaktívnych workshopoch, neformálnych podujatiach a diskusiách, nadviazali nové kontakty a posilnili sieťovú spoluprácu.

Link na fotoalbum zachytávajúci najdôležitejšie momenty Programu:   https://www.flickr.com/photos/energie-cites/albums/72177720312377867

Mestá, obce a regióny v celej Európe čelia ambicióznej klimaticko-energetickej transformácii. Tieto výzvy vyžadujú hľadať a realizovať prírode blízke riešenia, zahŕňajúce zníženie  emisií CO2, boj proti energetickej chudobe, iniciatívy udržateľnej mobility, vytváranie energetických komunít a realizáciu ďalších klimatických opatrení na miestnej úrovni.

Z diskusií primátorov európskych miest, členov Energy Cities a Climate Allience, vyplynuli tri dôležité posolstvá:

  1. Mestá potrebujú vytvoriť silnú komunitu zainteresovaných strán, od občanov až po obchodné spoločnosti. Posilnením postavenia občanov, napríklad prostredníctvom energetických komunít a prevzatím úlohy facilitátora, mesta a obce zvyšujú podporu energetickej tranzícii.
  • Mesta potrebujú odvážne politiky a zjednocujúce vízie. Mestá majú k dispozícii nástroje na podporu nových postupov, napríklad, zelene verejné obstarávanie. Zástupca švédskeho mesta Växjö sa podelil o svoje skúseností s nástrojom „obstarávanie pre inováciu“. Mesto požaduje službu, ktorá ešte nie je na trhu, čo núti súkromné ​​spoločností, aby rozvíjali nove postupy.
  • Odkaz pre národných a európskych lídrov: Mestá potrebujú vašu podporu! Mestám a obciam chýbajú financie a personál, ako aj legislatívny rámec na rozvoj a implementáciu politík zameraných na využitie miestnych zdrojov. Napríklad v oblasti obehového hospodárstva chýba definícia a trhové príležitosti pre použité materiály.

Fórum schválil Modenskú deklaráciu,  ktorú prezentovali Energy Cities a Climate Alliance – dve najväčšie európske asociácie miestnych a regionálnych samospráv. Tento dokument bol schválený viac ako 400 účastníkmi konferencie z takmer 40 krajín a je výzvou k národným a európskom autoritám podporovať samosprávy pri realizácii klimatických politik.

Modenská deklarácia popisuje päť kľúčových prvkov udržateľnej perspektívy do budúcnosti:

• Mestá a obce implementujú potrebné zmeny

• Mestá a obce sú kľúčom k formovaniu klimatických politik

• Klimatická kríza je sociálny problém

•Využívanie zdrojov a výroba by mali uprednostňovať prístup založený na miestnych zdrojoch a potrebách

• Náš energetický systém musí byť demokratický, decentralizovaný a udržateľný

Dôležitou výzvou pre slovenské samosprávy, mestá a obce je zabezpečiť stabilnú dostupnosť zdrojov na prípravu projektov a strategických dokumentov (Klimaticko-energetické plány/KEP, Adaptačné stratégie, SECAP). V tomto môžu byť inšpiráciou skúsenosti našich partnerov ako české združenie energetických manažérov SEMMO, ale aj sieťová spolupráca miest – signatárov Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku a členov Energy Cities.

CITENERGO je iniciátorom, zakladateľom a trvalým koordinátorom Národnej platformy Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku od roku 2011. Zasadnutia Národnej platformy Dohovoru sa realizujú v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, Úniou miest Slovenska, Energy Centre Bratislava, platformou Budovy pre budúcnosť a pri aktívnom zapojení Ministerstva životného prostredia a SIEA.  Aktivity Národnej platformy sa sústreďujú na otázky kvality života v našich mestách, úzko spojené s energetickou tranzíciou a adaptáciou miest na nové klimatické a demografické podmienky a na posilnenie úlohy miest s akcentom na implementáciu cieľov Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike.

Mgr. Natália Šovkopljas
projektová manažérka CITENERGO

koordinátorka Národnej platformy Dohovoru primátorov

Fórum európskej asociácie Energy Cities – 18. – 20. októbra, Modena
Prejsť na začiatok