priklady_praxe

Kremnica úspešne realizuje investície zamerané na rekonštrukciu mestských budov

Kremnica úspešne realizuje investície zamerané na rekonštrukciu mestských budov a kultúrnych pamiatok ako aj na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. V roku 2021 mesto preinvestovalo takmer 900 tisíc eur. Medzi najväčšie investičné akcie patrila rekonštrukcia budovy Knižnice Jána Kollára na Štefánikovom námestí a časť obnovy Zechenterovho domu.

Obnova Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne je príkladom prvej rekonštrukcie školskej budovy do energetickej triedy A0 na Slovensku.

Budova školy bola uvedená do prevádzky v roku v r.1970 a už trpela aj mnohými dobovými neduhmi, ktoré obmedzovali jej plnohodnotné využitie v súčasnosti. Cieľom obnovy bolo hlavne zníženie energetických strát a zlepšenie vnútorného prostredia stavby. Budova patriaca pred rekonštrukciou do kategórie E, v súčasnosti spadá medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie (A0).

Študijná cesta „Za príkladmi dobrej praxe“

V dňoch 22-26.11. 2021 v rámci projektu EMPOWER CLIMATE bola realizovaná študijná cesta do Nemecka „Za príkladmi dobrej praxe“, na ktorej sa zúčastnilo 17 účastníkov – zástupcov českých a slovenských miest. Hlavným cieľom študijnej cesty bolo ukázať najlepšie postupy nemeckej energetickej a klimatickej transformácie a udržateľného rozvoja, uplatňované v obciach a mestách podobnej veľkosti a kapacít aké sú v Česku a na Slovensku.

Prejsť na začiatok