Obnova Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne je príkladom prvej rekonštrukcie školskej budovy do energetickej triedy A0 na Slovensku.

Príklad rekonštrukcie na smart budovu

Pôvodný stav

Uvedené do prevádzky v roku 1970

PŠ & SOU + Bazén 25m+ Telocvičňa

Obostavaný objem 30 442 m3

Podlahová plocha 8297 m2

Spotreba tepla: 858,9 MWh/rok           –   103 kWh/m2

Spotreba el.energie: 136,7 MWh/rok  –   16,48 kWh/m2 (energ. tr. E)

Ročné náklady na energie: 87 600 €

Po rekonštrukcii

Objem 30 796 m3

Podlahová plocha 8514 m2

Spotreba tepla: 192,15 MWh/rok           –   22,57 kWh/m2

Spotreba el.energie: 82,2 MWh/rok      –   9,65 kWh/m2 (energ. tr. A1)

Ročné náklady na energie: 27293 €

Financovanie

Operačný program:   Kvalita životného prostredia

Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Čerpaná výška NFP:                                                           1 973 208 €

Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa:                        103 853 €

Vynaložené oprávnené výdavky:                                       2 077 061 €

Bilancia

Objem:                             30 442 m3            >>           30 796 m

Podlahová plocha:           8297 m2               >>           8514 m2

 ÚSPORA

Spotreba tepla:      858,9 MWh/r  ->  192,15 MWh/r    =   666,7 MWh  (77%)

Spotreba elektriny:   136,7 MWh/r  ->  82,2 MWh/r    =   54,5 MWh   (40%)

Energie celkom:            995,6 MWh  ->  274,3MWh    =   721,25 MWh (72,4%)

Ročné náklady na energie:   87 600 €  ->   27293 €     =   60 307 €    (69%)

Emisie CO2:                        196 t/r    ->     52,54 t/r     =   143,46 t (73,2%)

Finančné parametre

Návratnosť celkovej investície = 34,5 roka            (invest = 2,077 M €)

Návratnosť NFP = 1,7 roka                                    (vl. inv. = 103 853 €)

Cena úspory energie      =             2880  €/MWh    …  (144 €/MWh)

Cena úspory  CO2            =          14478  €/t CO2  …  (724 €/tCO2)

Čo bolo súčasťou realizácie

 • Obálka budovy
  Predpokladané úspory 51 707 €/rok
  výsledok: 17,8 kWh/m2.a
  • Precízne zateplenie EPS/MW hrúbka 200 mm
  • Sanácia tepelných mostov – železobetónové markízy
  • Optimalizácia detailov – predsadená montáž okien do roviny tep. izolácie – slepé rámy s OSB
  • Plastové a hliníkové výplne otvorov U<0,8
  •  nočné predchladenie oknami – automatické otváranie
  •  južná fasáda – vodorovné hliníkové tieniace lamely
  •  príprava na tieniace screeny/rolety
 • Hybridné vetranie s rekuperáciou
  • Kontrolované automatické bvetranie pre každú triedu zvlášť podľa CO2, vlhkosti, teploty
  • Prívod vzduchu bez prievanu cez textilné výustky
  • Automaticky otvárané krídla okien, možnosť ručného otvorenie pre dovetranie
 • Fototermika na budove bazéna – výroba teplej vody
  predpokladané úspory 6500 €/rok
  • 96 kolektorov
  • Pokrytie
   • 45% spotreba tepla na ohrev vody (náhrada zemného plynu)
   • 55% spotreby tepla na ohrev vody v telocvični (náhrada elektriny)
 • Fotovoltaika na hlavnej budove
  • 117 panelov s celkovým výkonom 31,5 kWp
  • Betéria s kapacitou 39,9 kVA
 • Osvetlenie
  predpokladané úspory 4200€/rok
  výsledok 4,49 kWh/m2.a
  • Odstránenie tieniacich markíz – väčšie využitie denného svetla
  • LED osvetľovacia sústava s inteligentným riadením s použítím jasových senzorov
 • Monitoring a riadenie
 • Bez rekonštrukcie tepelného zdroja  +++

Zdroj: https://www.archinfo.sk/diela/obcianska-stavba/obnova-strednej-odbornej-skoly-stavebnej-emila-bellusa-v-trencine.html

Obnova Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne je príkladom prvej rekonštrukcie školskej budovy do energetickej triedy A0 na Slovensku.
Prejsť na začiatok