Mapa solárnych panelov mestskej časti Bratislava –Karlova Ves

Softvérovou analýzou ortofoto máp bolo identifikovaných

  • 4186 fotovoltaických panelov panelov s celkovou odhadovanou produkcikou elektriny 1 124 638 kWh/rok
  • 29 fototermických panelov s celkovou odhadovanou produkciou tepla na výrobu teplej vody 9646 kWh/rok

Mapy sú dostupné na tomto linku: https://mapy-karlovaves.hub.arcgis.com/

Mapa solárnych panelov mestskej časti Bratislava –Karlova Ves
Prejsť na začiatok