Mesiac: november 2020

Verejné konzultácie ohľadom znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030

Európska komisia spustila 17. novembra dve verejné konzultácie, ktoré sa týkajú cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030. Konzultácie sa zameriavajú na Smernicu o energetickej účinnosti a Smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie. Revízia smerníc by mala byť zverejnená v júni 2021 a má reflektovať navýšenie cieľa pre zníženie emisií na 55%. Obe konzultácie budú otvorené pre odbornú verejnosť 12 týždňov.

Budúce smerovanie Dohovoru po roku 2020: Klimatická neutralita, spravodlivosť, inkluzívnosť

Kancelária Dohovoru v Bruseli v lete 2020 uskutočnila on-line prieskum, cieľom ktorého bolo nastoliť nové smerovanie Dohovoru v aktuálnom európskom politickom prostredí a v náročnej fáze obnovy po pandémii COVID-19.

Výsledky celoeurópskeho prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 460 respondentov z 23 krajín EÚ, umožňujú konštatovať, že iniciatíva Dohovoru v Európe ma budúcnosť, obzvlášť keď sa sústredí na nové výzvy, ktorým čelia mestá v súvislosti so zmenou klímy. Budúce smerovanie Dohovoru – Klimatická neutralita, spravodlivosť, inkluzívnosť.

Prejsť na začiatok