Kremnica úspešne realizuje investície zamerané na rekonštrukciu mestských budov

V roku 2021 mesto preinvestovalo takmer 900 tisíc eur. Medzi najväčšie investičné akcie mesta patrila rekonštrukcia budovy Knižnice Jána Kollára na Štefánikovom námestí či časť obnovy Zechenterovho domu.

Rekonštrukcia a modernizácia budovy Knižnice Jána Kollára začala na jar 2021. Mesto s prácami na budove začalo ešte v roku 2015 v zmysle projektu „Obnova budovy na Štefánikovom námestí č. 33/40, Kremnica“. V r.2021 v rámci rekonštrukcie opravila ďalšia časť strechy, do obnovy mesto investovalo 115 tisíc eur, z toho 90 000 mestu poskytlo z dotácií Ministerstvo financií SR. Rovnako z dotácií MF SR sa v roku 2021 obnovila časť budovy radnice (22 tis. eur), vykonala sa sanácia vlhkosti v Zechenterovom dome (151 tis. eur), a obnovili sa strechy mestského opevnenia  – hradobný múr spájajúci Barbakan s Kultúrnym a informačným centrom.

Oporný múr na Kollárovej ulici sa podarilo zrekonštruovať ešte v roku 2021 v celkovej sume 78 000 eur. Časť historického múru v Zechenterovej záhrade sa zrútila, mesto poškodenú časť zrekonštruovalo. Finančné náklady za obnovu múru v Zechenterovej záhrade dosiahli sumu 26 tisíc eur.

Financie na obnovu objektov vo dvore MsÚ (projekt zvýšenej energetickej hospodárnosti Hasičskej zbrojnice) vo výške 20 000 eur poskytlo Ministerstvo vnútra SR.

Do projektových dokumentácií mesto v roku 2021 investovalo niekoľko tisíc eur. Ide o PD k projektu zníženia energetickej náročnosti budovy Technických služieb na Langsfeldovej ulici (10 600 eur), PD k projektu Kompostáreň Kremnica (19 tis. eur), PD k opornému múru na Kollárovej ulici (1 600 eur) a PD k projektu zip-line na Skalke (6 800 eur).

Na projekt zníženia energetickej náročnosti budovy TS mesto získalo finančný príspevok, rekonštrukcia by sa mala realizovať v roku 2022. Obnova sa bude týkať najmä výmeny okien a dverí, zateplenia strechy a obvodového plášťa a zmeny vykurovania.

Description: https://www.kremnica.sk/portals_pictures/i_006613/i_6613802.jpg

Zdroj: https://www.kremnica.sk/oznamy/v-roku-2021-mesto-preinvestovalo-takmer-900-tisic-eur.html

Kremnica úspešne realizuje investície zamerané na rekonštrukciu mestských budov
Prejsť na začiatok