Vegetačná strecha na prístavbe Miestneho úradu MČ Bratislava- Karlova Ves

V roku 2021 bola zriadená nová extenzívna vegetačná strecha s výmerou 585,00 m2 na prístavbe Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves. Okrem úspor energií (z dostupných publikovaných dát vyplýva, že zelené strechy môžu ušetriť od 1,8 kWh/m2 do 6,8 kWh/m2 v prípade chladenia a 6,44 kWh/m2 na vykurovanie), majú vegetačné strechy aj  významný vplyv na zabraňovanie prehrievania budovy počas letných vĺn horúčav, ako aj na zachytávanie a spomaľovanie odtoku zrážkovej vody.  Plocha je riešená v pôdoryse dynamicky – krivkami, potláčajúc strohé tvary zariadení na streche i samotného pôdorysu. Použité sú výlučne prírodné materiály.

Novovybudovaná vegetačná strecha v Karlovej Vsi bola zároveň navrhnutá tak, aby podporovala aj biodiverzitu.  Zachováva sa rôznorodosť a pestrosť , nakoľko sú tu vysadené rozličné druhy s rozličnou výškou porastu od pôvodnej zaštrkovanej plochy, cez nízku vegetáciu rozchodníkov na ploche 292,00 m2 až po vysadené trvalky a vysiate lúčne kvety s celkovou výmerou 125 m2. Okrem vegetácie je novovytvorená vegetačná strecha doplnená aj o drobný vodný prvok slúžiaci na napájanie vtáctva v čase sucha, či o rôzne kusy dreva a rastlinného materiálu, ktoré slúžia ako útočisko pre hmyz a iné bezstavovce.

Autorka textu a fotografií: Ing. Zuzana Hudeková, PhD., MČ Bratislava- Karlova Ves

Vegetačná strecha na prístavbe Miestneho úradu MČ Bratislava- Karlova Ves
Prejsť na začiatok