Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike spustil novy program partnerského učenia na roky 2022 – 2023

Nový program ponúka mestám-signatárom (vrátane malých miest a vidieckych obci), koordinátorom a energetickým agentúram z celej Európy príležitosť zúčastniť sa na výmenách, ktorých cieľom je zvýšiť odborne kapacity zamerane na riešenie ich klimatických a energetických výziev.

Štyri programy partnerského učenia sú prispôsobené potrebám miest a sú zamerane natých, ktorí sa nachádzajú v rôznych fázach riešenia mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy. Program zahŕňa: twinning, expertné misie, partnerské hodnotenie a technickú pomoc. Každý program ponúka výmeny, ktorých cieľom je rozvíjať a implementovať ambiciózne dlhodobé klimaticko-energetické stratégie a akčne plány, ako aj riešiť energetickú chudobu.

Na účasť v programoch v rr. 2022-2023 mesta a obce sa mohli prihlásiť do Programu on-line.

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike spustil novy program partnerského učenia na roky 2022 – 2023
Prejsť na začiatok