Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike spustil novy program partnerského učenia na roky 2022 – 2023: Prihláste sa teraz!

Nový program ponúka mestám-signatárom (vrátane malých miest a vidieckych obci), koordinátorom a energetickým agentúram z celej Európy príležitosť zúčastniť sa na výmenách, ktorých cieľom je zvýšiť odborne kapacity zamerane na riešenie ich klimatických a energetických výziev.

Štyri programy partnerského učenia sú prispôsobené potrebám miest a sú zamerane natých, ktorí sa nachádzajú v rôznych fázach riešenia mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy. Program zahŕňa: twinning, expertné misie, partnerské hodnotenie a technickú pomoc. Každý program ponúka výmeny, ktorých cieľom je rozvíjať a implementovať ambiciózne dlhodobé klimaticko-energetické stratégie a akčne plány, ako aj riešiť energetickú chudobu.

Mesta a obce sa môžu prihlásiť do Programu on-line, termín sa predlžuje do 15.aprila 2022.

Viac informácie na:  https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1924-launch-of-the-covenant-of-mayors-peer-learning-programme-2022-2023-apply-now.html

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike spustil novy program partnerského učenia na roky 2022 – 2023: Prihláste sa teraz!
Prejsť na začiatok