Deň: 28. februára 2022

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike spustil novy program partnerského učenia na roky 2022 – 2023: Prihláste sa teraz!

Nový program ponúka mestám-signatárom (vrátane malých miest a vidieckych obci), koordinátorom a energetickým agentúram z celej Európy príležitosť zúčastniť sa na výmenách, ktorých cieľom je zvýšiť odborne kapacity zamerane na riešenie ich klimatických a energetických výziev.

Prejsť na začiatok