Dňa 23. novembra 2023 sa v priestoroch hotela Devín v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Podujatie organizovalo ZZMO CITENERGO v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, s podporou asociácie Energy Cities a s aktívnym zapojením ďalších partnerov: Energetické centrum Bratislava, Budovy pre budúcnosť a Únia miest Slovenska.

Témami zasadnutia boli: Príprava samospráv na nové programovacie obdobie v podmienkach pokračujúcej klimaticko-energetickej krízy a podpora miest v praktických riešeniach, zameraných na  implementáciu klimaticko-energetického manažmentu.

Zasadnutia sa tradične zúčastnili členovia Národnej platformy na úrovni štátnej správy: MŽP SR – odbor globálnej politiky zmeny klímy a adaptácie, Slovenska inovačná energetická agentúra-SIEA, ako aj zástupcovia odbornej sféry, miestnej a regionálnej samosprávy a členské mestá CITENERGO a Únie miest Slovenska.

Odkazy:

XVII. Národná platforma Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike – 23.11.2023

Dňa 23. novembra 2023 sa v priestoroch hotela Devín v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike
Prejsť na začiatok