Info session EUCF 16.6.2022

Dňa 16.juna 2022 sa uskutočnil 4. slovenský seminár / info session projektu EUCF: Klimaticko-energetické plány (KEP) miest ako príspevok k riešeniu klimaticko-energetickej krízy. Podporne schémy a vybrané finančné mechanizmy na realizáciu plánov: EUCF, GES, EU Mission. Podujatie organizovalo ZZMO CITENERGO  v spolupráci s mestom Prešov a pri aktívnom zapojení ďalších partnerov: ENVIROS, s.r.o., Energetického centra Bratislava a Únie miest Slovenska. Boli predstavené podporné schémy a vybrané finančné mechanizmy ako EUCF (EU City Facility) a GES (garantované energetické služby) a ich možné využitie na financovanie klimaticko-energetických opatrení v súčasných legislatívnych podmienkach na Slovensku.  

Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia slovenských miest, ako aj zástupcovia regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja, financovania, životného prostredia, klimatickému a energetickému manažmentu.

Pre záujemcov o problematiku, ktorí sa podujatia nemali možnosť zúčastniť, ponúkame prezentáciu Petry Mágovej, národného experta EUCF.

Odkazy:

Info session EUCF 16.6.2022
Prejsť na začiatok