Dňa 24. novembra 2022 uskutočnila on-line diskusia Komunitné vlastníctvo a účasť verejnosti na efektívnom plánovaní mitigačných a adaptačných opatrení.

Dňa 24. novembra 2022 uskutočnila on-line diskusia Komunitné vlastníctvo a účasť verejnosti na efektívnom plánovaní mitigačných a adaptačných opatrení.  Podujatie organizovala kancelária Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v Bruseli v spolupráci s národnými partnermi.

Integrácia mitigačných a adaptačných opatrení je základným pilierom miestnych klimaticko-energetických plánov (KEP) a akčných plánov pre trvalo udržateľnú energiu a klímu (SECAP), ktoré mesta a obce ako signatári Dohovoru vypracúvajú. Príklady z Európskych miest zahŕňali participatívne rozpočtovanie pre ekologickú transformáciu, participatívne procesy zamerane na realizáciu  prírode blízkych riešení (Nature based solutions) a na klimatickú odolnosť (sociálneho) bývania.

Odkazy:

Dňa 24. novembra 2022 uskutočnila on-line diskusia Komunitné vlastníctvo a účasť verejnosti na efektívnom plánovaní mitigačných a adaptačných opatrení.
Prejsť na začiatok