XVI. Národná platforma Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike – 20.10.2022

Dňa 20. októbra 2022 sa v priestoroch hotela Devín v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike. Témami zasadnutia boli: Klimaticko-energetické plány (KEP) ako príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-energetickej krízy. Možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora.Podujatie organizovalo ZZMO CITENERGO v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike a pri aktívnom zapojení ďalších partnerov: Energetické centrum Bratislava, Budovy pre budúcnosť,  MČ Bratislava Karlova Ves a Únia miest Slovenska.

Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré pripravujú Nízko-uhlíkové stratégie, plánujú implementovať klimaticko-energetické plány (KEP / SECAP) na svojom území a chceli by sa dozvedieť viac o tom, ako financovať plánované klimaticko-energetické opatrenia aj v dobe energetickej krízy.

Ako príklady boli prezentované Klimaticko-energetické plány mesta Piešťany a MČ Bratislava–Rusovce. Zároveň na príklade MČ Bratislava Karlova Ves boli predstavené úspešné postupy – od strategických dokumentov k ich implementácii, ako aj možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora.

Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia z odboru politiky zmeny klímy, experti a odborníci zo samospráv, ktoré počas rr.2021-2022 boli aktívne zapojené do vzdelávacieho programu Klimaticko-energetický manažment: Bratislava, Prešov, Piešťany, MČ Bratislava Karlova Ves , MČ Bratislava–Rusovce. Aktívne sa zapojili do diskusie aj zástupcovia  vyšších územných celkov Bratislavského a Trnavského kraja, ktoré pripravujú alebo už majú pripravené Nízko-uhlíkové stratégie a Akčne plány adaptácie na zmenu klímy.

Závery a odporúčania ktoré vzišli  z diskusie: 

  • Podporovať budovanie odborných kapacít samospráv a implementáciu klimaticko-energetického manažmentu v miestnych a regionálnych samosprávach
  • Zabezpečiť stabilnú dostupnosť zdrojov na prípravu projektov a strategických dokumentov (Klimaticko-energetické plány/KEP, Adaptačné stratégie, SECAP) na úrovni samospráv po vzore českého programu Efekt apodlá vzoru Štátneho fondu životného prostredia MŽP Českej republiky o poskytnutí podpory podľa podmienok Národného programu Životného prostredia na projekty iniciatívy Pakt starostov a primátorov pre energiu a klímu.
  • Systematicky zvyšovať rozpočtovú samostatnosť samospráv tak, aby boli schopné realizovať kapitálové investície.

Mgr. Natália Šovkopljas
projektová manažérka CITENERGO

koordinátorka Národnej platformy Dohovoru primátorov

Odkazy:

Fotogaléria:

Úvod zasadnutia

I. Prezentácie KEP a perspektívy implementácie

II. časť – Možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry

III. Odborne diskusie v rámci Národnej platformy

XVI. Národná platforma Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike – 20.10.2022
Prejsť na začiatok