ZZMO CITENERGO a české Združenie energetických manažérov miest a obcí (SEMMO) 26. mája organizovali v Brne česko-slovenský seminár Klimaticko-energetický manažment a posilnenie sieťovej spolupráce českých a slovenských miest pri príprave klimaticko-energetických plánov (KEP).

ZZMO CITENERGO a české Združenie energetických manažérov miest a obcí (SEMMO) 26. mája organizovali v Brne česko-slovenský seminár Klimaticko-energetický manažment a posilnenie sieťovej spolupráce českých a slovenských miest pri príprave klimaticko-energetických plánov (KEP).

Podujatie bolo určené pre samosprávy, ktoré plánujú implementovať KEP alebo SECAP na svojom území a chceli by sa dozvedieť viac o tom, ako financovať požadovaný akčný plán v súvislosti s novými cieľmi Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike.

Na podujatí sa stretli zástupcovia slovenských a českých samospráv a tiež slovenskí a českí experti vrátane odborníkov z Inštitútu ochrany klímy, energetiky a mobility (IKEM) z Nemecka.

V rámci Peer Review a diskusií medzi samosprávami prebehla výmena poznatkov a informácií o príprave klimaticko-energetických plánov, zahŕňajúcich adaptačné a mitigačné opatrenia na zmenu klímy v mestskom prostredí v Česku a na Slovensku. Zástupcovia vybraných miest a obcí, konkrétne Mníšku pod Brdy, Rožnova pod Radhošťom a Chodova (CZ) a MČ Bratislava-Rusovce, Piešťan a Dolného Kubína (SK) predstavili detailne svoje klimaticko-energetické plány a sa podelili o svoje skúsenosti, zmienili aj vzniknuté nečakané bariéry. Zhodli sa, že najdôležitejší pri príprave klimaticko-energetických plánov je zber a analýza relevantných dát o majetku obce a spotrebách. Pán Guido Wallraven, manažér projektu klimatického spoločenstva obce Saerbeck z Nemecka, okomentoval každý konkrétny plán a označil jeho kľúčové body a možné slabiny.

Natália Šovkopljas, projektová manažérka CITENERGO, ukázala možnosti zapojenia miest a obcí do Dohovoru primátorov a zdôraznila výhody zdieľania skúseností, ako na národnej tak i cezhraničnej úrovni. Jaroslav Klusák, riaditeľ SEMMO, a Marcel Lauko, expert CITENERGO, viedli diskusiu vybraných municipalít, ktoré pripravili a budú implementovať svoje klimaticko-energetické plány. Najväčšiu pridanú hodnotu, ktorú im projektová spolupráca priniesla, zástupcovia samospráv vidia v možnosti otvorene diskutovať a porovnávať svoje skúsenosti so skúsenosťami iných municipalít a s expertmi v oblasti udržateľnej energetiky, dopravy a ochrany klímy. 

Podujatie nadväzovalo na vzdelávací program Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy, ktorý bol úspešne realizovaný v priebehu rokov 2021-2022 v rámci projektu EUKI – Empower Climate  s podporou Ministerstva životného prostredia Nemeckej Spolkovej republiky a programu European Climate Initiative. CITENERGO je členom konzorcia a partnerom projektu zo Slovenska.

Odkazy

ZZMO CITENERGO a české Združenie energetických manažérov miest a obcí (SEMMO) 26. mája organizovali v Brne česko-slovenský seminár Klimaticko-energetický manažment a posilnenie sieťovej spolupráce českých a slovenských miest pri príprave klimaticko-energetických plánov (KEP).
Prejsť na začiatok