Deň: 4. októbra 2023

Investičné fórum Dohovoru primátorov a starostov – finančný trh energetickej efektívnosti – 25.októbra 2023, Brusel

Fórum od r.2018 organizujú Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku, Generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti klímy a Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) v spolupráci s iniciatívou Dohovoru primátorov a starostov – Európa.

Prejsť na začiatok