XII. Národná platforma Dohovoru primátorov, Bratislava 24.10.2017

Dňa 24.10.2017 sa v Bratislave uskutočnilo XII. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov, organizované v rámci projektu Renewable Networking Platform, v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o energetike a klíme a s podporou európskej asociácie Energy Cities.

Hlavnou témou stretnutia bolo zdieľanie kreatívnych nápadov, skúseností, úspešných aj neúspešných príbehov v oblasti využitia obnoviteľných energetických zdrojov zo strany českých a slovenských miest – signatárov Dohovoru.

Slovenské mestá a členovia Národnej platformy mali vynikajúcu možnosť prediskutovať smerovanie k úspešnej energetickej tranzícii, ako aj realizáciu úspešných adaptačných opatrení na zmenu klímy so zástupcami českých miest – Brno, Litoměřice, Ostrava – a predložiť svoje odporúčania zástupcom príslušných ministerstiev.

Súčasťou podujatia bol informačný seminár k aktuálnej výzve na tvorbu sietí pre transfer programu URBACT III, organizovaný v spolupráci s Oddelením mestského rozvoja MDV SR. URBACT je program, ktorý podporuje mestá pri vzájomnej spolupráci na vývoji nových a udržateľných riešení hlavných urbánnych výziev. Robí tak prostredníctvom tvorby sietí, výmeny skúseností a znalostí a budovania kapacít odborníkov z praxe zameraných na mestské otázky.

XII. Národná platforma Dohovoru primátorov, Bratislava 24.10.2017
Prejsť na začiatok