XIV. Národná platforma Dohovoru primátorov 24.10.2019

Dňa 24. októbra 2019 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnilo XIV. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energii, ktoré už tradične zorganizovali ZZMO CITENERGO a ÚMS v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, európskou asociáciou Energy Cities a ďalšími odbornými partnermi. Záštitu nad podujatím prevzal Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Hlavnou témou XIV. stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov bola problematika kvality bývania v našich mestách, úzko spojená s adaptáciou miest na nové klimatické a demografické podmienky.

Diskusie sa sústredili na problematiku financovania obnovy a výstavby budov a prípravy nového programovacieho obdobia EŠIF 2021 – 2027 a tiež na problémy nájomného bývania v mestách, ktoré súvisia s nastavením súčasnej legislatívy a verejných politík.
Ďalším okruhom diskutovaných tém bola pripravenosť našich miest na zmenu klímy, ako aj podpora komplexných a systémových riešení, zohľadňujúcich mitigačné a adaptačné opatrenia na príklade aktivít projektu DELIVER v Českej a Slovenskej republike.
Zasadnutia sa tradične zúčastňujú členovia Národnej platformy na úrovni štátnej správy, ako MŽP SR, MDV SR, MH SR, SAŽP, zástupcovia odbornej sféry, miestnej a regionálnej samosprávy a členské mestá CITENERGO a ÚMS.
Médiá zverejnili informáciu o podujatí:
Teraz.sk
Obecné noviny
Karloveské noviny

Úvod zasadnutia

I. Blok, prvá časť – štátna správa a profesijné organizácie


I. Blok, druhá časť – samospráva


II. Blok – Štátna bytová politika 2030


III. Blok – Prezentácia aktivít projektu DELIVER


Odborné diskusie v rámci Národnej platformy

XIV. Národná platforma Dohovoru primátorov 24.10.2019
Prejsť na začiatok