III.Národná platforma Dohovoru primátorov 31.5.2012

V dňoch 31.5. – 1.6.2012 sa v rámci medzinárodného kongresu Forum Carpaticum v Starej Lesnej uskutočnilo tretie pracovné stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov EÚ. Dňa 31.5.2012, v predvečer spoločného stretnutia Národnej platformy sa uskutočnil interaktívny seminár pre miestne samosprávy, ktoré pristúpili k Dohovoru, resp. tie, ktoré plánujú pristúpiť a členov združenia CITENERGO s tým, že závery seminára boli následne prezentované a diskutované v rámci prvého workshopu spoločného stretnutia Národnej platformy. Druhý workshop Národnej platformy bol primárne zameraný na súvislosť Dohovoru primátorov a starostov s opatreniami na zmenu klímy.

Program Národnej platformy je koncipovaný vo forme interaktívnych workshopov. Na úvod sú vždy odborné prezentácie – prednášky a následne workshop pokračuje formou diskusného panelu za aktívnej účasti hlavnej cieľovej skupiny zástupcov miest a obcí, signatárov Dohovoru a členov CITENERGO a ďalších členov Národnej platformy – podporovateľov Dohovoru (Zoznam doterajších členov Národnej platformy je v odkazoch).

V tomto roku – 2012 sú plánované tri pracovné stretnutia Národnej platformy. Nasledujúca Národná platforma sa uskutoční počas Medzinárodnej konferencie ENEF 2012 v priestoroch hotela LUX, konkrétne 16.10.2012 národný seminár pre miestne samosprávy – členov CITENERGO a súčasných i potenciálnych signatárov Dohovoru – realizátorov cieľov a na druhý deň 17.10.2012 sa uskutoční spoločné pracovné stretnutie Národnej platformy realizátorov i podporovateľov Dohovoru.

Na stretnutí Národnej platformy v Starej Lesnej sa konštituoval Koordinačný výbor v zmysle odporúčaní z predchádzajúcej Národnej platformy – 2.3.2012 v Bratislave. Vo Výbore sú zastúpení predstavitelia Únie miest Slovenska a obce a mestá, členovia CITENERGO a signatári Dohovoru a ďalší kľúčoví členovia – a zástupcovia podporovateľov Dohovoru.

Účastníci Koordinačného výboru sa budú aktívne podieľať na formovaní, resp. redakcii záverov jednotlivých zasadnutí Národnej platformy a prostredníctvom elektronickej komunikácie na Diskusnom fóre.

Všetci členovia Národnej platformy, t.j. členovia CITENERGO, signatári Dohovoru, ako aj kľúčoví hráči – podporovatelia budú priebežne informovaní o aktivitách v partnerských krajinách a počas pracovných stretnutí budú priebežne prezentované zahraničné partnerské skúsenosti a prostredníctvom Únie miest Slovenska aktuálne informácie z DG ENER z Bruselu.

Súhrn priebežnej diskusie a zdieľaných informácií z partnerských krajín po vyhodnotení bude premietnutý do programu nasledujúcej Národnej platformy v Banskej Bystrici aj s priemetom do predbežného návrhu národného akčného plánu platformy.

III.Národná platforma Dohovoru primátorov 31.5.2012
Prejsť na začiatok