II. Narodna platforma Dohovoru primatorov Bratislava 2.3.2012

Dňa 2.3.2012 sa v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave uskutočnilo v nadväznosti na zasadnutie Valného zhromaždenia CITENERGO druhé stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov EÚ. Dňa 1.3.2012, v predvečer spoločného stretnutia Národnej platformy sa uskutočnil neformálny interaktívny seminár pre miestne samosprávy, ktoré pristúpili k Dohovoru, resp. tie, ktoré plánujú pristúpiť a členov združenia CITENERGO s tým, že závery seminára boli následne prezentované v rámci riadneho programu Predstavenstva, Valného zhromaždenia CITENERGO i následného oficiálneho – riadneho pracovného stretnutia Národnej platformy.

Program Národnej platformy je koncipovaný vo forme interaktívnych workshopov. Na úvod sú vždy odborné prezentácie – prednášky a následne workshop pokračuje formou diskusného panelu za aktívnej účasti hlavnej cieľovej skupiny zástupcov miest a obcí, signatárov Dohovoru a členov CITENERGO a ďalších členov Národnej platformy – podporovateľov Dohovoru.

V tomto roku – 2012 sú plánované tri pracovné stretnutia Národnej platformy. Nasledujúca Národná platforma sa uskutoční v rámci Medzinárodnej konferencie Fórum Carpaticum v dňoch 31.5.2012 až 1.6.2012 v Starej Lesnej. Ďalšia Národná platforma sa uskutoční v priestoroch hotela LUX v Banskej Bystrici, konkrétne 16.10.2012 národný seminár pre miestne samosprávy – členov CITENERGO a súčasných i potenciálnych signatárov Dohovoru – realizátorov cieľov a na druhý deň 17.10.2012 sa uskutoční spoločné pracovné stretnutie Národnej platformy realizátorov i podporovateľov Dohovoru.

Na stretnutí Národnej platformy 2.3.2012 sa uskutočnilo úvodné zasadnutie Predsedníctva a Valného zhromaždenia CITENERGO, ktoré prerokovali hlavné témy Národného seminára. Na Valné zhromaždenie nadviazalo zasadnutie Národnej platformy, ktorá prijala a rozšířila „Výzvu pre slovenské mestá a obce, aby sa zapojili do celoeurópskej iniciatívy Dohovoru primátorov – systematický energetický manažment a opatrenia na zmenu klímy“. Prítomní navrhli sformovanie „Koordinačného výboru“ – čo bude úvodná téma nasledujúceho tretieho zasadnutia Národnej platformy.

Na záver prítomní poverili vedúceho manažéra CITENERGO, aby oslovili s návrhom na vstup do Národnej platformy ďalšie mestá a obce i kľúčových hráčov – podporovateľov Dohovoru.

II. Narodna platforma Dohovoru primatorov Bratislava 2.3.2012
Prejsť na začiatok