I.Narodna platforma Dohovoru primatorov 15.11.2011

V utorok 15.11.2011, v priestoroch hotela Holiday Inn, v Bratislave v čase od 8:00 do 11:40 hod, sa v rámci 4. celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou „Efektívna energia 2011“ uskutočnil národný seminár k projektu NET-CoM. Hlavným organizátorom bolo združenie CITENERGO. Seminár sa uskutočnil v spolupráci s asociáciou Energy-Cities a DG ENER v rámci grantovej podpory z programu „Inteligentná energia pre Európu“.      

Na príprave a realizácii sa podieľali funkcionári a experti Únie miest Slovenska a celý rad zástupcov akademickej sféry a odborných partnerov ako: ECB, SIEA, MH SR, MŽP SR, ASENEM a.i.

Záštitu nad konferenciou prevzali Iveta Radičová, predsedníčka vlády, Ján Figeľ, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a József Nagy, minister životného prostredia. Účastníkov v úvode pozdravil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Ján Hudacký.

Hlavnou témou boli progresívne prístupy k energetike a životnému prostrediu v územnej samospráve v súlade s iniciatívou Európskej komisie a veľkého počtu európskych miest „Dohovor primátorov a starostov“.

Hlavným cieľom bolo oboznámiť účastníkov s medzinárodným projektom a predstaviť a iniciovať vznik Národnej platformy na podporu Dohovoru primátorov a starostov.

Aktuálnosť hlavnej témy podnietila k účasti nemalý počet odborníkov, podnikateľov, zástupcov územnej samosprávy. Pozvanie prijali predovšetkým kvalifikovaní zástupcovia a odborníci orgánov a inštitúcií verejnej správy, top manažéri miest a obcí – primátori, starostovia, prednostovia úradov, ďalej pracovníci obecných a mestských podnikov zabezpečujúcich rozvoj tepla, organizáciu dopravy, prevádzku verejného osvetlenia, výrobcovia a distribútori energie, energetickí komunálni manažéri, ale aj zástupcovia mimovládnych organizácií. Teší nás, že sa nám podarilo naplniť našu organizačnú ambíciu – aktívne zapojiť do prípravy i realizácie konferencie čo najširšie spektrum odbornej verejnosti, kvalifikovaných zástupcov jednotlivých rezortov i predstaviteľov a manažérov celoeurópskych inštitúcií i zástupcov médií.

I.Narodna platforma Dohovoru primatorov 15.11.2011
Prejsť na začiatok