Mesiac: november 2021

Dohovor primátorov a COP26 v Glasgowe

Kancelária Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike so sídlom v Bruseli 7. októbra 2021 realizovala on-line Ceremoniál Dohovoru a vyzdvihla ambície hnutia do roku 2050: konať spoločne smerom k spravodlivejšej a klimaticky neutrálnejšej Európe. Zástupcovia európskych inštitúcií a primátori miest si prediskutovali ďalšiu stratégiu hnutia v súvislosti s COP26 v Glasgowe.

Prejsť na začiatok