Výzva pre miestne a regionálne samosprávy: Pomôžte nám formovať budúcnosť Dohovoru primátorov a starostov v EÚ!

Rok 2020 je pre Európu výnimočný. V skutočnosti ide o kľúčový moment, keď má EÚ vyhodnotiť, či sme na ceste k dosiahnutiu cieľa 20% zníženia emisií skleníkových plynov. Tento cieľ bol stanovený pred desiatimi rokmi práve pre rok 2020. Na zabezpečenie ďalšieho pokroku Európska komisia nedávno prijala Európsku zelenú dohodu, ambiciózny plán na zvýšenie spoločných cieľov v oblasti klímy do roku 2030 a prípravu na „klimaticky neutrálnu Európy“ do roku 2050.

 V súčasnosti nás všetkých ovplyvňuje pandémia COVID-19. Mestá a regióny sú v boji proti vírusu na frontovej línii a musia prehodnocovať svoje hospodárenie, infraštruktúru a systémy reagovania a pritom urýchliť prechod na čistú energiu a klimatickú neutralitu.

 V tomto náročnom, meniacom sa kontexte musí európsky Dohovor primátorov a starostov dokázať schopnosť vlastného rozvoja s cieľom poskytovať podporu a posilňovať orgány miestnej a regionálnej samosprávy. Európske mesta hľadajú cesty ďalšieho udržateľného rozvoja a zároveň plánujú vlastné hospodárske oživenie.

Zaujímajú nás názory orgánov miestnej a regionálnej samosprávy na budúcnosť iniciatívy európskeho Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, bez ohľadu, či sú, alebo nie sú, signatármi Dohovoru. Preto sme vypracovali dotazník, ktorého vyplnenie by nemalo trvať viac než 15 minút.

Tento dotazníkový prieskum doplní aj séria rozhovorov a/alebo pracovná skupina zložená zo zástupcov miestnych a regionálnych samospráv, ktorá bude diskutovať o praktických návrhoch k budúcnosti iniciatívy.

– Termín na zaslanie vašich odpovedi je 15. september 2020.

Výzva pre miestne a regionálne samosprávy: Pomôžte nám formovať budúcnosť Dohovoru primátorov a starostov v EÚ!
Prejsť na začiatok